Personel Müracaat Formu – Crew Application Form

  Personel Müracaat Formu / Crew Application Form APPLICATION FORM (OFFICER)- İŞ BAŞVURU FORMU (ZABİTAN)

  Kontrat Süresi / Contrat Duration Planlanan Katılış / Planning Joining

  Adınız Soyadınız / Name and Surname
  Cinsiyetiniz / Gender Photo / Fotograf Max 2mb, Format : Jpg, Jpeg or Png / Maksimum 2 mb. ve Jpeg,jpg veya png formatında olmalıdır.
  Adres / Address
  Tel / Phone
  E-Posta / E-Mail
  Doğum Tarihi / D.O.B.
  T.C. Kim. No / ID No Dog. Yeri / P.O.B.
  Medeni Hali / Marital Status Eğitim / Educ. Status Askerlik / Military

  Yabancı Dil / Foreign Language

  Passport & Visa Details – Pasaport ve Vize Detayları

  Pasaport No / Passport No Pasaport Düzenlenme Tarihi / Passport Issue Date Pasaport Bitiş Tarihi / Passport Expires Düzenleyen Makam / Issuing Authority
  Us Visa No / Us Visa No Us Visa Düzenlenme Tarihi / Us Visa Issue Date Us Visa Bitiş Tarihi / Us Visa Expires Düzenleyen Makam / Issuing Authority
  Schengen No / Schengen No Schengen Düzenlenme Tarihi / Schengen Issue Date Schengen Bitiş Tarihi / Schengen Expires Düzenleyen Makam / Issuing Authority

  Seaman Book Details – Gemi Adamı Cüzdanı Detayları

  S. Book No – Cüz. No Register No – Sicil No Competancy -Yeterlilik Port of Register – Sicil Lim. Competancy. No. Yeterlilik No
  İssue Date – Düz. Tar. Expiry Date – Bitiş Tar Police Visa Exp. D - P.Viz. T. First Given Date of existing competancy - Mevcut Yeterliliğini Aldığı İlk Tarih

  Medical Data - Sağlık Bilgileri

  Health Visa Cert. No / Sağlık Yoklaması Cert. No Düzenlenme Tarihi / Issue Bitiş Tarihi / Expires Düzenleyen Makam / Issuing Authority
  Yellow Fever Cart. No / Sarı Humma Cert. No Düzenlenme Tarihi / Issue Bitiş Tarihi / Expires Düzenleyen Makam / Issuing Authority

  Next of Kin To Be Called in Emergency - Acil Durumlarda Aranacak Yakını
  (Please note that in case of changes in nomination of next of kin the seafarer must inform crewing office in due time)
  Eğer ailevi bilgileri ve iletişim noktaları değişimi halinde ofise en kısa zamanda bilgi verilecektir.

  Name - Adı Relationship - Yakınlığı Phone - Tel Address - Adres

  Previous Sea Services – Önceki Deniz Hizmetleri

  /-/-/-/-/ Company - Firma 1 Vessel - Gemi Flag - Bayrak Type - Tipi
  DWT Rank - Görev From To - Çalışma Süre
  /-/-/-/-/ Company - Firma 2 Vessel - Gemi Flag - Bayrak Type - Tipi
  DWT Rank - Görev From To - Çalışma Süre
  /-/-/-/-/ Company - Firma 3 Vessel - Gemi Flag - Bayrak Type - Tipi
  DWT Rank - Görev From To - Çalışma Süre

  Shore-base Employement History – Kara İş Geçmişi

  /-/-/-/-/ Company - Firma 1 Industry - Sektör Position - Görev Working Period – Çalışma Süresi
  /-/-/-/-/ Company - Firma 2 Industry - Sektör Position - Görev Working Period – Çalışma Süresi
  /-/-/-/-/ Company - Firma 3 Industry - Sektör Position - Görev Working Period – Çalışma Süresi

  References / Referanslar

  /-/-/-/-/ Name - Adı 1 Company - Şirket Position - Görev References Pbx - Ref Tel
  /-/-/-/-/ Name - Adı 2 Company - Şirket Position - Görev References Pbx - Ref Tel
  /-/-/-/-/ Name - Adı 3 Company - Şirket Position - Görev References Pbx - Ref Tel

  Course Attanded / Katıldığınız Kurslar

  Institution - Kurum Subject - Konu Period - Süre

  STCW Certificate Details & Documents – STCW Sertifika Detayları ve Belgeler
  Click the "Yes/Evet" button for the certificates you have. - Sahip olduğunuz sertifikaları "Yes/Evet" butonu ile seçiniz.

  Personal Survival Techniques - Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
  Profeciency in Fast Rescue B - Hızlı Can Kurtarma Botu
  Elementary First Aid - Temel İlk Yardım
  ISPS - Gemi Güvenlik Zabiti
  Fire Prevention and Fire Fighting - Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele
  Security – Related Familiarization - Güvenlikle İlgili Tanıtım
  P Safety and Social Responsibility - Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk
  Security Awareness - Güvenlik Farkındalık Belgesi
  Profeciency in Survival Craft Rescue B - Can Kurtarma Araçlarını Kullanma
  Designated Security Duties - Belirlenmiş Güvenlik Görevleri
  Radar Observation and Plotting - Radar Gözlem Ve Plotlama
  ROC ROC
  ARPA - Otomatik Radar Plotlama (ARPA)
  GOC GMDSS Certificate - GOC Sertifikası
  ECDIS - Elektronik Harita Gösterimi (ECDIS)
  Ship Handling - Gemi Ellecleme
  Bridge Team Management - Köprü Kaynak Yönetimi (BRM)
  Cargo Handling - Yük Elleçleme
  ERM - Makine Dairesi Kaynak Y.(ERM)
  Ice Navigation - Buzda Seyir
  Medical First Aid - İlk Yardım Belgesi
  Fruno Type Specific ECDIS - Fruno Spesifik ECDIS
  Medical Care - Tıbbi Bakım
  Incident Investigation – Olay Soruşturması
  Advanced Fire Fighting - İleri Yangınla Mücadele

  Additional Questions – Diğer Sorular
  If yes, please tick. - Var ise işaretleyiniz.

  Have you had any health or disability problems in the past? - Geçmişte ciddi sağlık sorunu ile karşılaştınız mı?
  Pls advice if you had any specific illness or Operation? - Lütfen geçirdiğiniz önemli hastalık ya da ameliyat sorununuz varsa belirtiniz?
  If you have any physical etc. disability pls specify ? - Lütfen herhangi bir fiziksel vb. yetersizliğiniz varsa belirtiniz?
  Have Drugs been detected in your blood in the past - Geçmişte kanınızda uyuşturucu tespit edildi mi ?
  Has There been any legal,adminisrative prosecution about you? - Hakkınızda adli idari kovuşturma açıldı mı?
  Do you smoke? – Sigara İçiyor musunuz?
  Do you confirm to go Piracy and War Risk Areas? - Korsan ve Savaş Riski olan bölgelere gitmeyi kabul ediyor musunuz?
  Do you have any friends/relative, working in WeShips? - WeShips denizcilikte çalışan arkadaşınız, akrabanız var mı?

  LinkedIn
  Share